top of page
Le viol_edited.jpg

‘Ενάντια στη θέλησή τους’:

Σημασιοδοτήσεις της σεξουαλικής βίας στη νεότερη Ελλάδα

 

       Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Μυτιλήνη, 4  & 5 Νοεμβρίου 2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

Οι σύγχρονες ιστοριογραφίες της σεξουαλικής βίας έχουν εντοπίσει συνέχειες και τομές στον μακρύ χρόνο και έχουν αναδείξει τις αλλεπάλληλες προσαρμογές της στα εκάστοτε ιστορικά και γεωγραφικά συμφραζόμενα. Το φύλο, η ηλικία, η φυλή, η κοινωνική τάξη και ο χώρος είναι μόνο κάποιες από τις αναλυτικές κατηγορίες που αξιοποιήθηκαν προκειμένου να αναδειχθεί η ιστορικότητα σεξουαλικής βίας και οι πολύσημες διασταυρώσεις της με την κυρίαρχη ηθική, τις κρατούσες κοινωνικές αξίες και τις εκάστοτε πολιτισμικές αντιλήψεις για την ανθρώπινη σεξουαλικότητα. Εκκινώντας από τη διαπίστωση ότι ο θεωρητικός, μεθοδολογικός και αναλυτικός πλούτος της διεθνούς ιστορικής έρευνας δεν έχει ακόμη διαφανεί στην εγχώρια ιστοριογραφία, το ερευνητικό πρόγραμμα «Brutal intimacies. A history of rape in modern Greece, 1900s-1960s», το οποίο υποστηρίζεται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και υλοποιείται στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνει το συνέδριο «’Ενάντια στη θέλησή τους’: Σημασιοδοτήσεις της σεξουαλικής βίας στη νεότερη Ελλάδα». Η διήμερη συνάντηση θα φιλοξενήσει ερευνητικές προτάσεις που μελετούν τον βιασμό, τη σεξουαλική κακοποίηση και άλλες εκδοχές σεξουαλικής βίας σε διακριτά κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Στο πλαίσιο αυτό καλωσορίζει αιτήσεις συμμετοχής υποψήφιων διδακτόρων/διδακτορισσών, μεταδιδακτορικών, ανεξάρτητων ή συνδεδεμένων με πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού ερευνητ(ρι)ών.

Το συνέδριο ενδιαφέρεται πρωτίστως να αναδείξει τις ιστορικές διαστάσεις της σεξουαλικής βίας, να συζητήσει, με άλλα λόγια,  τις μεταβολές της μέσα στον χρόνο και ανάλογα με τον τόπο, πηγαίνοντας πέρα από διαχρονικές ή ουσιοκρατικές αναγνώσεις της. Ενδεικτικές, αλλά όχι περιοριστικές, θεματικές που θα απασχολήσουν τις εργασίες του συνεδρίου είναι οι εξής:

 

  • Ορισμοί, εννοιολογήσεις και γλωσσικές αποτυπώσεις της σεξουαλικής βίας μέσα στον χρόνο

  • Σεξουαλικές επιθέσεις και δικαστηριακές πρακτικές

  • Από τα ‘εγκλήματα κατά των ηθών’ στα ‘εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας’: μετασχηματισμοί του ποινικού δικαίου και της νομικής σκέψης

  • Ιατρικές, ψυχιατρικές, ιατροδικαστικές και εγκληματολογικές αντιλήψεις για τη σεξουαλική βία

  • Η σεξουαλική βία σε καιρούς πολεμικών συγκρούσεων

  • Ο τύπος ως παράγοντας διαμόρφωσης και μετασχηματισμού των κυρίαρχων αναπαραστάσεων για τη σεξουαλική βία

  • Οι επιδράσεις των κυρίαρχων κοινωνικών αξιών και των έμφυλων προτύπων στους λόγους και τις πρακτικές για τη σεξουαλική βία και οι διασταυρώσεις της με τη σεξουαλικότητα

  • Η σεξουαλική βία στον χώρο του ‘ιδιωτικού’, του ‘καθημερινού’ και στους χώρους εργασίας

  • Αναπαραστάσεις της σεξουαλικής βίας στις τέχνες, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο

 

Όσες/όσοι θέλουν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο συνέδριο, χρειάζεται να στείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 50 λέξεις) και περίληψη για ανακοίνωση διάρκειας είκοσι λεπτών (μέχρι 300 λέξεις) στη διεύθυνση brutalintimacies@gmail.com το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022. Ειδοποιήσεις για την αποδοχή τους θα λάβουν έως τις 15 Μαρτίου 2022. Το διήμερο συνέδριο θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία στη Μυτιλήνη στις 4 & 5 Νοεμβρίου 2022, δεν θα έχει κόστος συμμετοχής, ενώ θα καλυφθούν τα έξοδα διαμονής για το σύνολο των ομιλητριών/ομιλητών.

 

Διοργάνωση

Ερευνητικό πρόγραμμα «Brutal intimacies. A history of rape in modern Greece, 1900s-1960s» 

 

Επιστημονική Επιτροπή

Έφη Αβδελά, avdela@uoc.gr

Δήμητρα Βασιλειάδου, dvassiliadou@sa.aegean.gr

Δέσπω Κριτσωτάκη, despo.kritsotaki@gmail.com

Τάσος Κωστόπουλος, tkostop1965@gmail.com

Αχιλλέας Φωτάκης, afotakis@arch.uoa.gr

Ποθητή Χαντζαρούλα, hantzaro@aegean.gr

 

Γραμματεία Συνεδρίου

Μάρθα Βασίλη, vslmartha@gmail.com

 

 

Anchor 1
bottom of page